नेपाल यस्तो देश हो जँहा कोही पेट्रोल, डिजेल नपाउदा पैदल र हुटमा हिडी रहेका छन् भने कोही पेट्रोल, डिजेल पाउदा लाखौं पैसा कमाई रहेका छन् ।
काठमाडौं शहर, हेर्दा लाग्छ रहर, सपना होकी बिपना ?
– सी यू म्यान