मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो ।
Before Earthquake, Bhaktapur Durbar Square.

सी यु म्यान ‪#‎Photography‬
sumanrai.com.np

12112166_866888043380885_7271380179492001509_n