यो गर्मीमा साथीहरू सँगको चितवनको रमाईलो याद आयो ।

Photo Credits: Weather Officer

— with Prabal Joshi and 4 others in Sauraha Chitwan.