आज चैत्र २८ गते बाग्मती सरसफाईको १०० औ हप्ता, यो अभियानमा आफु जान नभ्याए पनि सकीन्छ भने यह़ाहरु सबैलाई भेला हुन निमन्त्रणा गर्दछु ।

— at Bagmati River.