मेरी दिदी बुढी भएकीमा शुभकामना ।
Happy Birthday to You Amita Rai