उदाउदै गरेको बुद्ध पूर्णीमाको रातको चन्द्रमा ।

Location: Bhaktapur
sumanrai.com.np
#Photography