हामीले गाँऊको स्कुलमा पढ्दै मकै खाँदा चै पाखे रे ।
उनिहरूले शहरमा फिल्म हेर्दै मकै खाँदा चै पपकर्न रे ॥

– सी यू म्यान

Share this Post