हामी बस्ने छाप्रोबाट देखिएको अस्ताउन लागेको घाम, अझै झड्का र धक्काले छाप्रोमा नै बास बस्नु परेको छ।

sumanrai.com.np
‪#‎Photography‬